ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Περιμένουμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν το

σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και

οι πάντες δηλώνουν σύμφωνοι.Να αποδείξουν ΑΜΕΣΑ τη συμφωνία τους.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

• Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 1910/1944.

• Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.

• Δηλαδή να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την ηλικία τους και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΣήμερα Πέμπτη 27/03 θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα για το έτος 2013 από τον Ο.Γ.Α.

27.03.2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο.Γ.Α.

Δελτίο Τύπου

«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ»


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Σήμερα Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 θα καταβληθούν σε 22.835 δικαιούχους, για το έτος 2013:

α) το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (Ν. 4093/2012) και

β) το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών (Ν. 4141/2013. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 16.983.553,26 ευρώ.

Στους ανωτέρω δικαιούχους περιλαμβάνονται:

- Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 για πρώτη φορά και ελέγχθηκαν οι αιτήσεις τους. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τα ποσά που τους αναλογούν από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματός τους.

- Όσοι υπέβαλαν τις απαραίτητες τροποποιητικές διορθώσεις ηλεκτρονικά και ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης ενημερώνει ότι, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η καταχώρηση και ο έλεγχος των υπόλοιπων τροποποιητικών, που έχουν κατατεθεί.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ 

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΠώς θα λάβετε το φοιτητικό επίδομα του 2014

Πώς θα λάβετε το φοιτητικό επίδομα του 2014
Η προθεσμία για τις αιτήσεις στις Γραμματείες για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 από τους φοιτητές λήγει τέλος Μαρτίου.
 Οι Γραμματείες των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν ήδη καλέσει τους δικαιούχους για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 με ανακοινώσεις τους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθούν στις εφορίες, αφού οι γραμματείες των σχολών θα υποβάλουν τις αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου όπως έγινε και πέρσι. Σημειωτέον ότι πέρσι δόθηκε παράταση ένα μήνα (έως τέλος Απριλίου.

Η διαδικασία που τηρήθηκε από τις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου παρουσίασε μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των δικαιολογητικών, αφού οι Γραμματείες των τμημάτων περίμεναν να συγκεντρώσουν όλους τους φακέλους των φοιτητών ώστε να τους στείλουν στις υπηρεσίες ελέγχου με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μαζικά φάκελοι προς έλεγχο.
Δικαίωμα αίτησης για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών 2014 έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, σπουδάζουν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και είναι είτε πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είτε διανύουν βασικό έτος σπουδών (έως και 4ο έτος ή 6ο έτος μόνο για την Ιατρική) και πρέπει να έχουν περάσει το ήμισυ των μαθημάτων τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) προσαυξημένο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

Τα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) και εξουσιοδότησή του προς το φοιτητή για την κατάθεση των δικαιολογητικών ή αίτηση του φοιτητή, όταν δικαιούχος είναι ο φοιτητής.
2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης (δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή)
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2013 (αν δεν υπάρχει, Ε1 οικ. έτους 2013) ή Βεβαίωση Προσόδων (η τελευταία) για τους Κύπριους φοιτητές Σε περίπτωση διαζυγίου, να κατατεθεί και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα του φοιτητή.
4. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικ. έτους 2013 Αν δεν υπάρχει Ε9, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία.
*5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία δημοτική αρχή, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των τέκνων.
6. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του γονέα δικαιούχου ή του φοιτητή δικαιούχου
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα δικαιούχου ή του φοιτητή δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά
8. Φωτοαντίγραφο Μισθωτηρίου Συμβολαίου με την ένδειξη κατάθεσης σε ΔΟΥ Για τη διαμονή σε ξενοδοχείο απαιτείται βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.
9. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου γονέα ή του δικαιούχου φοιτητή, όταν δικαιούχος να είναι ο ίδιος ο φοιτητής (IBAN) ΠΡΟΣΟΧΗ Για όλα τα αντίγραφα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου για τη γνησιότητά τους.
*Οι φοιτητές πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών αριθμ. 3 και 5, διότι θα τους χρειαστούν κατά την κατάθεση αίτησης σίτισης & στέγασης τον Απρίλιο & Μάιο. Παρεμπιπτόντως, στη διαδικασία σίτισης και στέγασης θα χρειαστεί και το Ε1 οικ. έτους 2013.
Πηγή: eisodima.gr

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣΜαχαίρι στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών

Η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα ζητά με επιστολή της, προς τον Υπουργό Παιδείας, να ενταχθούν οι γονείς με τρία τέκνα στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα μεταθέσεων-αποσπάσεων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Τι είπε ο υπουργός Παιδείας στη σημερινή εκπομπή του Γ. Παπαδάκη
Ο υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος παρευρέθηκε σήμερα στην εκπομπή ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 του Γ. Παπαδάκη και μίλησε για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις ειδικές κατηγορίες και τις μετεγγραφές φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα,

- οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου ενώ η λήξη των μαθημάτων θα γίνει στις 21 Μαΐου,

- προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τις ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων καθώς θα εισάγονται στις σχολές με βάσεις που θα είναι κοινές για όλους τους υποψήφιους

- εξετάζεται εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το 10% (χωρίς νέα εξέταση) και για τους υποψήφιους του 2012,

- θα επανεξεταστούν οι ενστάσεις των φοιτητών στα αποτελέσματα των μετεγγραφών και θα  υπάρξει αποκατάσταση όπου υπάρχουν λάθη.

ΟΓΑΟΓΑ: Αλλαγές στην καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής του επιδόματος τέκνου και του πολυτεκνικού επιδόματος, βάσει κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ Β' 701/20-03-2014). Με τον νέο τρόπο θα αποφεύγονται στο εξής οι καθυστερήσεις που υπήρχαν στη χορήγηση των επιδομάτων.
Έως τώρα το επίδομα τέκνων από τον ΟΓΑ, το οποίο κυμαίνεται από 13,33 ευρώ έως και 80 ευρώ το μήνα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα των δικαιούχων, καταβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της φορολογικής δήλωσης και του εντύπου Α21, δηλαδή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «taxisnet», μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Στο εξής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός 20 ημερολογιακών ημερών. Αντίστοιχα, η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές − τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.
Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 κάθε έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 εντός της προθεσμίας, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάση την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται.
Ακόμη, η καταβολή του πρώτου τριμήνου θεωρείται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από το την αίτηση-δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση Α21 δεν έχει υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
ΠΗΓΗ:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.


Ταυτόχρονα με την υποβολή του Ε1 ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα του έτους 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του περιβάλλοντος TaxisNet και αφού έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση (Ε1).

Διευκρινίζεται ότι, όσοι υπέβαλαν αίτηση το έτος 2013 για τη χορήγηση Οικογενειακών Επιδομάτων, πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, διορθώνοντας ή συμπληρώνοντας στο Α21 τυχόν αλλαγές, που εμφανίζουν τα στοιχεία τους.

Μετά την οριστική υποβολή του Α21, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ, μέσω της ειδικής εφαρμογής με τίτλο: Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α 21  που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).

Τέλος, η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι οι δικαιούχοι των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2013, από την Παρασκευή 21 Μαρτίου, μπορούν να εκτυπώνουν τη σχετική βεβαίωση που απαιτείται για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1), εισάγοντας τον ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ στην ειδική εφαρμογή με τίτλο: Εκτύπωση Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση Οικ. Ετών 2013 και 2014 που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΓΑ (www.oga.gr).

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ.ΙΓΝΑΝΤΙΟ Την Τετάρτη 19/3/2014 ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν.Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ"
επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.Ιγνάντιο στο 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το δημογραφικό πρόβλημα, που αποτελεί την μεγαλύτερη 
απειλή για το Ελληνικό Εθνος. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  ενημέρωσε τον 
Σεβασμιώτατο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τρίτεκνοι σε αυτή τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία. Επίσης ζητήθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τα
γραφεία του Συλλόγου μας.
Ο Σεβασμιώτατος αποδέχθηκε το αίτημα για προσφορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα γραφεία του Συλλόγου, ενώ συζητήθηκε και το πλαίσιο συνεργασίας Μητροπόλεως και Συλλόγου, για την ανάδειξη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΣΥΝΑΝΤΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κ.ΠΑΡΙ ΜΟΥΤΣΙΝΑ


Την Παρασκευή 14/3/2014 το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Ν.Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ"
είχε συνάντηση με τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Μαγνησίας κ. Πάρι Μουτσινά 
 τον οποίο ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι τρίτεκνοι σ'αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των τριτέκνων και να προωθηθούν προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και με ερωτήσεις προς το
 Κοινοβούλιο,καθώς και σε τοπικό επίπεδο ζητήθηκε η παρέμβασή του προς το
Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ, καθώς και προς τις Ακτοπλοικές εταιρείες. 
 Από την πλευρά του ο Βουλευτής συμφώνησε με τα δίκαια αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών, ανάμεσα στα άλλα, δήλωσε: «Δυστυχώς με τα αλλεπάλληλα και ανάλγητα, εισπρακτικού χαρακτήρα, μέτρα, η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει τα λαϊκά εισοδήματα, ακόμη και τα εισοδήματα των οικογενειών με τρία παιδιά. Για την εξυπηρέτηση των δανειστών βάλλεται η συνταγματική τάξη και ακυρώνεται η όποια εθνική δημογραφική πολιτική άντεχε μέχρι σήμερα, ενώ παραμένουν στο απυρόβλητο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Προσωπικά δεσμεύομαι να υποστηρίξω νομοθετικές ρυθμίσεις που θα απαλύνουν την οικονομική ασφυξία των τρίτεκνων οικογενειών.»
Τα αιτήματα της τρίτεκνης  οικογένειας είναι επιτακτικά κα ενδεικτικά αφορούν
- Την  αύξηση  των εισοδηματικών κριτηρίων για τα τρόφιμα  και να ισχύει το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό
 - Την άμεση επαναπρόσληψη των σε διαθεσιμότητα τριτέκων.
- Την ένταξη των τριτέκνων στα μειωμένα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων.
- Την ένταξη των τρίτεκων δημοσίων υπαλλήλων στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων - μεταθέσεων.
  - Απαλλαγή τέλους ταξινόμισης αυτοκινήτων μέχρι 2000 κ.ε.και όχι μέχρι 1925 κ.ε.
- Για το επίδομα στήριξης να ισχύει το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό.
  Επίσης η τρίτεκνη οικογένεια να εισπράττει το επίδομα σαν τρίτεκνη      ανεξάρτητα  από την ενηλικίωση των παιδιών (χωρίς περικοπή όταν το πρώτο
   παιδί γίνει 18 ετών να κατεβαίνει στην κατηγορία των δύο παιδιών κ.ο.)
  - Τα ετήσια 500 ΕΥΡΩ να δίνονται,εφόσον ενηλικιωθεί το παιδί και στα άλλα δύο. Επίσης να ισχύει
   το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό και αυτοτελή.
-Η διαμονή στη φοιτητική εστία και η σίτηση στη φοιτητική λέσχη για τους φοιτητές - παιδιά
  τριτέκνων να μην έχει εισοδηματικό  όριο.
- Για το φοιτητικό επίδομα  να ισχύει το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό και αυτοτελή.
- Ο κοινωνικός τουρισμός να ισχύει κάθε χρόνο και χωρίς όριο εισοδήματος.
- Τέλος η πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τριτέκων
   οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και την ένταξη τους στον Ν.1910?1944

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟ
Την Παρασκευή 14/3/2014 το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Ν.Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ"
είχε συνάντηση με το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ  κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟ τον οποίο ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι τρίτεκνοι σ'αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των τριτέκνων και να προωθηθούν προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και με ερωτήσεις προς το
 Κοινοβούλιο,καθώς και σε τοπικό επίπεδο ζητήθηκε η παρέμβασή του προς το
Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ, καθώς και προς τις Ακτοπλοικές εταιρείες. 
 Από την πλευρά του, ο βουλευτής τόνισε ότι θα στηρίξει κοινοβουλευτικά, με όλες του τις δυνάμεις, μέτρα ανακούφισης των τρίτεκνων οικογενειών της Μαγνησίας που, μαζί με άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, είναι δυστυχώς οι προνομιακοί αποδέκτες του πλεονάσματος αδικίας που πέτυχε η κυβέρνηση με σωρεία ανάλγητων εισπρακτικών μέτρων.
Τα αιτήματα της τρίτεκνης  οικογένειας είναι επιτακτικά και ενδεικτικά αφορούν
- Την  αύξηση  των εισοδηματικών κριτηρίων για τα τρόφιμα  και να ισχύει το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό
 - Την άμεση επαναπρόσληψη των σε διαθεσιμότητα τριτέκων.
- Την ένταξη των τριτέκνων στα μειωμένα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων.
- Την ένταξη των τρίτεκων δημοσίων υπαλλήλων στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων - μεταθέσεων.
  - Απαλλαγή τέλους ταξινόμισης αυτοκινήτων μέχρι 2000 κ.ε.και όχι μέχρι 1925 κ.ε.
- Για το επίδομα στήριξης να ισχύει το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό.
  Επίσης η τρίτεκνη οικογένεια να εισπράττει το επίδομα σαν τρίτεκνη      ανεξάρτητα  από την ενηλικίωση των παιδιών (χωρίς περικοπή όταν το πρώτο
   παιδί γίνει 18 ετών να κατεβαίνει στην κατηγορία των δύο παιδιών κ.ο.)
  - Τα ετήσια 500 ΕΥΡΩ να δίνονται,εφόσον ενηλικιωθεί το παιδί και στα άλλα δύο. Επίσης να ισχύει
   το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό και αυτοτελή.
-Η διαμονή στη φοιτητική εστία και η σίτηση στη φοιτητική λέσχη για τους φοιτητές - παιδιά
  τριτέκνων να μην έχει εισοδηματικό  όριο.
- Για το φοιτητικό επίδομα  να ισχύει το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό και αυτοτελή.
- Ο κοινωνικός τουρισμός να ισχύει κάθε χρόνο και χωρίς όριο εισοδήματος.
- Τέλος η πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τριτέκων
   οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και την ένταξη τους στον Ν.1910?1944

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ κ.ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

      ΕΡΩΤΗΣΗ
                                               προς τους υπουργούς
·         Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλεκ. Διακυβέρνησης κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
·         Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ
·         Υγείας κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

      ΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών»

Όπως γνωρίζετε σχετικά με τη διαθεσιμότητα – κινητικότητα των εκπαιδευτικών έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα στο τεύχος Β΄ τρεις προκηρύξεις:
1.                Η με αριθμό ΦΕΚ 3210/18-12-2013 για 233 θέσεις, για την οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί τα προσωρινά αποτελέσματα.
2.                Η με αριθμό ΦΕΚ 3318/27-12-2013 για 887 θέσεις, για την οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα προσωρινά αποτελέσματα και
3.                Η με αριθμό ΦΕΚ 479/26-2-2014 για 199 θέσεις, για την οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μέχρι και σήμερα (12/3/2014). Στην ίδια προκήρυξη υπάρχουν και 182 θέσεις για βοηθούς νοσηλευτών ΔΕ. 
Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν συνολικά 1319 εκπαιδευτικούς από τους 1845 που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον ν.4172/13 στις 22/7/2013. Με τα δεδομένα αυτά τουλάχιστον  526 εκπαιδευτικοί πρόκειται να απολυθούν στις 23/3/2014. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων που θέσατε σε διαθεσιμότητα όπως οι σχολικοί φύλακες.
Για ακόμα μία φορά υπογραμμίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν με απόλυση, την εσχάτη δηλαδή των ποινών για ένα δημόσιο υπάλληλο, τη στιγμή που πρωτοβάθμια δικαστήρια έχουν αποφανθεί πως το μέτρο της διαθεσιμότητας είναι αντισυνταγματικό. Συνεπώς ερωτάσθε:
1. Τι πρόκειται να γίνει με τους 526 εκπαιδευτικούς για τους οποίους δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις; Θα απολυθούν στις 23/3/2014;
2. Τι πρόκειται να γίνει με τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα προσωρινά αποτελέσματα της δεύτερης προκήρυξης; Θα απολυθούν στις 23/3/2014;
3.  Τι πρόκειται να γίνει με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα κάνουν μέχρι και σήμερα αιτήσεις για την τρίτη προκήρυξη; Θα απολυθούν στις 23/3/2014;
4.  Θα λάβετε επιτέλους υπ’όψη σας τις αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν ήδη αποφανθεί πως το μέτρο της διαθεσιμότητας είναι αντισυνταγματικό;

Αθήνα, 12.3.2014
                                                   H ερωτώσα Βουλευτής

                                                  
                                Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτής Μαγνησίας


Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου Γονέων Τριών Τέκων Ν.Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ'
στην ετήσια Γενική Συνέλευση  στις 26/3/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα  6 μ.μ.
στο Εργατικό Κέντρο Βόλου.
Απαραίτητη η συμμετοχή σας,καθώς επίσης τα μέλη που θα συμμετέχουν θα
πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα.


                                   
                   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ  Δ.Σ. ΕΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ
ΣΕ ΑΕΙ ΤΕΙ ΤΟ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα Τετάρτη 19 Μαρτίου αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας μας επισκέφθηκε το Υπουργείο Παιδείας απαιτώντας να συναντήσει τον Υπουργό και να ενημερωθεί σχετικά με το '' τι μέλει γενέσθαι''  για τους υποψήφιους τρίτεκνους των Πανελλαδικών μετά την απόφαση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας του μέτρου της μοριοδότησης αυτών (αφού είχαν προηγηθεί άκαρπες τηλεφωνικές επικοινωνίες).
Τελικά πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αθανάσιο Κυριαζή ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και μας ενημέρωσε πως ο Υπουργός σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους του Υπουργείου εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος του έχει προκύψει ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία και τους άμεσα ενδιαφερόμενους να ικανοποιεί αλλά και να μην εμπίπτει σε ατοπήματα όπως αυτό της αντισυνταγματικότητας του προηγούμενου μέτρου.
Πρόκειται να υπάρξει ενημέρωση εντός των προσεχών ημερών και λάβαμε την υπόσχεση πως δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι φετινοί υποψήφιοι.
Την  ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν οι Τζαβέλλα Μαριάνθη Αντιπρόεδρος Γ', ο Κοντός Δημήτρης Αναπλ. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καθώς επίσης και οι Δροσάκης Μανώλης Πρόεδρος του Συλλόγου Περιστερίου και ο Τασίκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεταμόρφωσης.
Κατατέθηκαν επιστολές οι οποίες αναφέρονται και σε άλλα θέματα των τριτέκνων τα οποία εμπίπτουν στο τρέχον Υπουργείο και ζητήθηκε συνάντηση και με τον ίδιο τον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ :


ΕΠΙΣΤΟΛΗ    με    Αρ. Πρωτ. 21
  
Αξιότιμε  κ. Αρβανιτόπουλε
                    
   Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η τρίτεκνη οικογένεια δέχεται και νέο ράπισμα, μέσα στα τόσα του τελευταίου διαστήματος.
Oι   Συνταγματικές διατάξεις περί μέριμνας και φροντίδας για την οικογένεια  είναι σε ισχύ, όμως οι  οικογένειες της χώρας και ειδικότερα οι τρίτεκνες,  ούτε τις υποδομές, ούτε την οικονομική βοήθεια, ούτε την παροχή σίτισης, ούτε την παροχή στέγης στα Πανεπιστήμια, ούτε άλλες διευκολύνσεις έχουν τέτοιες που να θεωρούν ότι οι σπουδές τους γίνονται χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερα τώρα με την  οικονομική κρίση, που μαστίζει τις οικογένειες , οι περισσότερες  αδυνατούν να πληρώνουν για να  εισαχθούν τα παιδιά τους (βλέπε πολλά φροντιστήρια, δυστυχώς αναγκαία).
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος για να μην υπάρχουν τέτοιες ανατροπές την τελευταία στιγμή και μάλιστα σε μικρό διάστημα πριν τις Πανελλαδικές.
Επίσης, οι τρίτεκνοι θεωρούν αναγκαίο και επιβεβλημένο να επανέλθουν οι μετεγγραφές, όπως ίσχυαν πριν το 2011, έτσι ώστε οι επιτυχόντες κατόπιν αιτήσεως τους να έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στην πλησιέστερη Σχολή ή Τμήμα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που φοιτά ο αδελφός τους.
Ευελπιστώντας στην ουσιαστική παρέμβασή σας για την επίλυση των θεμάτων που σας θέσαμε υπόψη σας με την παρούσα επιστολή μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Μ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μ. ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ    με     Αρ. Πρωτ. 22

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

          Αξιότιμε  κ. Αρβανιτόπουλε

            Σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης και της τεράστιας μείωσης του μισθού των καθηγητών, οι τρίτεκνοι γονείς  αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα της οικογένειας. Είναι λοιπόν αδύνατο στις σημερινές συνθήκες να συντηρήσουν δύο και σε πολλές περιπτώσεις τρία σπίτια. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που  σε άλλη περιοχή  είναι ο τόπος κατοικίας και   διαμένουν τα παιδιά με τον ένα γονιό που μετακινείται σε μεγάλη απόσταση ξοδεύοντας  παραπάνω από το κόστος του ενοικίου για την μεταφορά του και σε άλλη περιοχή να μένει ο άλλος γονιός μακριά από την οικογένεια. Με τον μέχρι σήμερα τρόπο των αποσπάσεων ελάχιστοι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να πάρουν απόσπαση. Παρατηρήθηκε μάλιστα το φαινόμενο πολλοί ενώ πήραν απόσπαση και ενώ υπήρχε ανάγκη στον τόπο προορισμού τους να μην μπορούν να φύγουν από την θέση τους λόγω μη αντικατάστασής τους.
Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Επειδή στο Σύνταγμα της Ελλάδος στο Άρθρο 21 παρ.1: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους» και κάτι τέτοιο δεν γίνεται από την στιγμή μια οικογένεια με τρία παιδιά διαμελίζεται, ζητάμε:

1.      Την ένταξη των γονέων με τρίτα τέκνα στη κατηγορία των κατά προτεραιότητα μεταθέσεων -  αποσπάσεων.

2.      Οι αποσπάσεις στα γραφεία και τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ να γίνονται με βάση οικογενειακά - κοινωνικά κριτήρια τα οποία να είναι θεσμοθετημένα.


Ευελπιστώντας στην ουσιαστική παρέμβασή σας για την επίλυση των θεμάτων που σας θέσαμε υπόψη σας με την παρούσα επιστολή μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Μ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μ. ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ


Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕλεύθερες οι μετεγγραφές για πολύτεκνους
Σε νέα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα προβλέπεται η χωρίς όρους μετεγγραφή στα ΑΕΙ, θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας μετά την απόφαση του ΣτΕ να κρίνει αντισυνταγματικό το ισχύον σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ των πολυτέκνων, τριτέκνων και άλλων κατηγοριών.

Πλέον, όσοι υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες θα δίνουν κανονικά εξετάσεις με όλους τους υποψηφίους και ανάλογα με το τμήμα στο οποίο πέτυχαν την εισαγωγή τους, θα μπορούν ελεύθερα να μετεγγραφούν σε ένα ομοειδές του τμήμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή θα μπαίνουν στα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τα ίδια μόρια όλοι οι υποψήφιοι, αλλά εκείνοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες θα δικαιούνται ελεύθερης μετεγγραφής.

Παράλληλα, λαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους μαθητές της Γ' Λυκείου της Κεφαλονιάς, ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις να μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον θέσεις τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικών μονάδων της Κεφαλονιάς θα μπορούν να εισαχθούν σε ξεχωριστό αριθμό θέσεων, σε ποσοστό 0,5%.

Υπενθυμίζεται ότι, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφασίσει ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ πρέπει να γίνεται με απολύτως καθαρό ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι να εξετάζονται μόνο ως προς την ικανότητά τους σε μαθήματα και δεξιότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος ή της σχολής.

Πανελλαδικές: Πού αυξάνονται και πού μειώνονται οι θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου, θα πρέπει να είναι φέτος οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αφού οι αλλαγές στους αριθμούς των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αναμένεται να προκαλέσουν ανατροπές στις Πανελλήνιες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύουν σήμερα «Τα Νέα» οι Θετικές σχολές θα έχουν φέτος περισσότερους εισακτέους, ενώ μειώνονται οι εισακτέοι στις Θεωρητικές σχολές.

Ειδικότερα, θα υπάρξει μείωση από 3% ως και 5% στους εισακτέους των σχολών Θεωρητικής κατεύθυνσης, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στα Φιλολογικά και τα Θεολογικά τμήματα.

Αντίθετα, ενώ στις σχολές του πρώτου πεδίου θα υπάρξει μείωση κατά περίπου 720 θέσεις, αύξηση των εισακτέων θα παρατηρηθεί ειδικά στο 2ο και το 5ο πεδίο με τις Οικονομικές και τις σχολές Θετικών Επιστημών να κερδίζουν το μεγάλο μέρος των απωλειών του 1ου πεδίου.

Ωστόσο, παρά τις όποιες αλλαγές δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί και τη φετινή χρονιά το ενδιαφέρον των υποψηφίων για τις Ιατρικές και τις Νομικές σχολές, όπως και για εκείνες που εξασφαλίζουν άμεση εύρεση εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων πάντως δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά στα ΑΕΙ θα εισαχθούν 46.610 υποψήφιοι και στα ΤΕΙ 23.555.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ   ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Παρακαλούνται  όσες οικογένειες μέλη  μας έχουν παιδιά που εισήχθησαν
σε ΑΕΙ -ΤΕΙ  το 2013 να το δηλώσουν μέχρι 19/3/2014 στα γραφεία του
Συλλόγου μας τις ημέρες λειτουργίας ΔΕΥΤΕΡΑ 6-8 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 10.30 -12.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-8 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

«Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων για το έτος 2014»

Σας ενημερώνουμε πως για το τρέχον έτος, δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο εκτελεστικός Κανονισμός από την αρμόδια Επιτροπή, όπως γινόταν σε ετήσια βάση μέχρι και το 2013, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής των πόρων που διατίθεντο από την Ε.Ε. στα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, δεν έχει εκδοθεί και η Κοινή  Υπουργική Απόφαση που καθόριζε σε ετήσια βάση τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω σχετικού Κανονισμού (είδη και ποσότητες τροφίμων προς διανομή κλπ).
-Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους  προβλέπεται να αντικατασταθεί και να διευρυνθεί το κοινοτικό πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων μέσα από έναν νέο Κανονισμό. Επιπλέον, το νέο αυτό Κανονιστικό πλαίσιο παρακολουθείται πλέον από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  ως επισπεύδουσα αρχή και όχι από το Αγροτικής Ανάπτυξης όπως έως και το 2013.
Η ΟΠΟΤΤΕ είναι σε καθημερινή επικοινωνία με το νέο επισπεύδον Υπουργείο για την άμεση ενημέρωση των μελών της.Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ


Πως θα πάρετε το επίδομα τέκνων...

Ανάσα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό περίπου 80.000 οικογενειών αποτελεί τοοικογενειακό επίδομα, του οποίου οι διαδικασίες για την καταβολή του ξεκινούν τις επόμενες ημέρες.

Το επίδομα καταβάλλεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και η πρώτη δόση ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού ποσού επιδομάτων που δικαιούται να εισπράξει κάθε...

οικογένεια για όλο το 2013. Αντιπροσωπεύει δηλαδή τα επιδόματα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Η ιστοσελίδα money-money.gr παρουσιάζει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος τέκνων, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στη συνέχεια, να μαζέψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και, τέλος, να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Α21 που έχει τη μορφή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα τέκνων

Προστατευόμενα τέκνα

Εάν έχετε προστατευόμενα τέκνα και με βάση τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, είστε δικαιούχοι των νέων οικογενειακών επιδομάτων, θα πρέπει, για να εισπράξετε τα επιδόματα, να ακολουθήσετε τα ακόλουθα «βήματα»:

1ο βήμα: Πριν από όλα πρέπει να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να αποτυπωθούν τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο, καθώς από το ύψος του εισοδήματος που θα δηλώσετε για το 2012 θα εξαρτηθεί το ακριβές ποσό των επιδομάτων που θα λάβετε. Εάν δεν υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν θα μπορέσετε να λάβετε τα επιδόματα που δικαιούστε.

Εφόσον δεν έχετε υποβάλει ποτέ στο παρελθόν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φέτος η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΑΧΙSNET, που έχει αναπτύξει στις ιστοσελίδες της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr και www.taxisnet.gr.

Για να μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στην υπηρεσία TAXISNET. Θα πρέπει δηλαδή να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση σε ειδική φόρμα των ιστοσελίδων της ΓΓΠΣ, για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης και «κλειδάριθμο».

Οι διαδικασίες πιστοποίησης στο Taxisnet

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα

2ο βήμα: Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή των επιδομάτων. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν:

α) Για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Για ορισμένες περιπτώσεις τέκνων απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

- Εφόσον στην οικογένεια υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ.

- Δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

β) Για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.

Για να λάβει το επίδομα ένας οικογενειάρχης θα πρέπει να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.

Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, ο αιτών θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του ή η ασφάλισή της την τελευταία δεκαετία ή

- Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ.

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή της συζύγου, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το βιβλιάριο ήταν θεωρημένο για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με ΑΦΜ του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής.

- Βεβαίωση φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων σε σχολείο της Ελλάδος.

- Αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του.

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας προστατευόμενου μέλους ασφαλισμένου γονέα, θεωρημένου για τα έτη της κρίσιμης δεκαετίας.

- Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το λύκειο, όπου φοιτούσε ο δικαιούχος.

- Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν ο δικαιούχος είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για ομογενείς και αλλοδαπούς δικαιούχους

Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί δικαιούχοι οφείλουν επιπλέον να συγκεντρώσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εφόσον ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας.

δ) Άδεια διαμονής, εφόσον ο δικαιούχος είναι πολίτης χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτης της Ελβετίας ή άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

ε) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός πρόσφυγας στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.

στ) Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Υποβολή του Α21

3ο βήμα: Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISNET, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά – πάλι μέσω του TAXISNET – ένα νέο μηχανογραφημένο έντυπο που φέρει τον κωδικό Α21 και έχει τη μορφή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Η συμπλήρωση του Α21

Στο Α21 πρέπει να δηλωθούν τα εξής δεδομένα:

- Η ακριβής οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή το εάν ο δικαιούχος είναι έγγαμος ή άγαμος ή σε διάσταση ή διαζευγμένος ή χήρος.

- Τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου (ονοματεπώνυμα των ιδίων και των γονέων τους, αριθμοί ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδιες ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος-νομός, αριθμός οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας), τα οποία πρέπει να αναγραφούν σε 23 διαφορετικά πεδία για τον καθένα τους.

- Αν η διαμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και από ποιο έτος, καθώς, επίσης και ποια είναι η χώρα προέλευσης.

- Αν έχουν υποβληθεί τα 10 προηγούμενα χρόνια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Αν τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα.

- Αν οι γονείς είναι χήροι ή διαζευγμένοι.

- Αν κάποιο από τα παιδιά προέρχεται από άλλο γάμο.

- Αν έχουν όλα τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα (για αλλοδαπούς).

Επιπλέον, στο έντυπο Α21 θα πρέπει, επίσης, να επισημανθούν τα δικαιολογητικά που έχει συγκεντρώσει ο αιτών οικογενειάρχης.

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Τον Απρίλιο θα εισπράξουν περίπου 700.000 οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά το οικογενειακό επίδομα, το ύψος του οποίου φτάνει και στα 40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί ανάλογα με το εισόδημα.
Τον Απρίλιο θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο πρώτο τρίμηνο.
Θα ακολουθήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τον Ιούλιο θα γίνει η καταβολή της 2ης δόσης εφόσον βεβαίως διαπιστωθεί μέσω των φορολογικών δηλώσεων ότι οι δικαιούχοι εξακολουθούν να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια, ο κ. Βρούτσης μετέβη στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με την τρόικα.
Αυτό που αναμένεται να ισχύσει όσον αφορά στο οικογενειακό επίδομα, είναι το εξής:
1. Τον Απρίλιο, θα εισπράξουν το ποσό που αντιστοιχεί στο πρώτο τρίμηνο του 2014, όσοι πήραν οικογενειακό επίδομα και το 2013. Αν μετά την υποβολή των δηλώσεων αποδειχτεί ότι δεν δικαιούνται το ποσό επειδή αυξήθηκαν τα εισοδήματά τους μέσα στο 2013, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα
2. Οι γονείς με παιδιά που δεν πήραν επίδομα το 2013 επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση Α21. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν δύο δόσεις μαζεμένες τον Ιούλιο.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ   ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Παρακαλούνται  όσες οικογένειες μέλη  μας έχουν παιδιά που εισήχθησαν
σε ΑΕΙ -ΤΕΙ  το 2013 να το δηλώσουν μέχρι 19/3/2014 στα γραφεία του
Συλλόγου μας τις ημέρες λειτουργίας ΔΕΥΤΕΡΑ 6-8 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 10.30 -12.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-8 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
κ.ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ


Την Πέμπτη 10/3/2014 το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Ν.Μαγνησίας "Η ΑΡΓΩ"
είχε συνάντηση με τη Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.Μαρίνα Χρυσοβελώνη,την οποία ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι τρίτεκνοι σ'αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνουν γνωστά τα αιτήματα των τριτέκνων και να προωθηθούν προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και με ερωτήσεις προς το
 Κοινοβούλιο,καθώς και σε τοπικό επίπεδο ζητήθηκε η παρέμβασ'η της προς το
Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ, καθώς και προ τις Ακτοπλοικές εταιρείες.
Από την πλευρά της η κ. Χρυσοβελώνη άκουσε τα αιτήματα και συμφώνησε πως
θα παρέμβει.Συγκεκριμένα τόνισε ότι οι μέρες που διανύουμε είναι τόσο δύσκολες που εκτιμώ ότι η ελληνική οικογένεια πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο και μέσο.
Τα αιτήματα της τρίτεκνης οικογένειας είναι επιτακτικά κα ενδεικτικά αφορούν
- Την  αύξηση  των εισοδηματικών κριτηρίων για τα τρόφιμα  και να ισχύει το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό
 - Την άμεση επαναπρόσληψη των σε διαθεσιμότητα τριτέκων.
- Την ένταξη των τριτέκνων στα μειωμένα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων.
- Την ένταξη των τρίτεκων δημοσίων υπαλλήλων στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων - μεταθέσεων.
  - Απαλλαγή τέλους ταξινόμισης αυτοκινήτων μέχρι 2000 κ.ε.και όχι μέχρι 1925 κ.ε.
- Για το επίδομα στήριξης να ισχύει το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό.
  Επίσης η τρίτεκνη οικογένεια να εισπράττει το επίδομα σαν τρίτεκνη      ανεξάρτητα  από την ενηλικίωση των παιδιών (χωρίς περικοπή όταν το πρώτο
   παιδί γίνει 18 ετών να κατεβαίνει στην κατηγορία των δύο παιδιών κ.ο.)
  - Τα ετήσια 500 ΕΥΡΩ να δίνινται,εφόσον ενηλικιωθεί το παιδί και στα άλλα δύο. Επίσης να ισχύει
   το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό και αυτοτελή.
-Η διαμονή στη φοιτητική εστία και η σίτηση στη φοιτητική λέσχη για τους φοιτητές - παιδιά
  τριτέκνων να μην έχει εισοδηματικό  όριο.
- Για το φοιτητικό επίδομα  να ισχύει το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό και αυτοτελή.
- Ο κοινωνικός τουρισμός να ισχύει κάθε χρόνο και χωρίς όριο εισοδήματος.
- Τέλος η πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τριτέκων
   οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες και την ένταξη τους στον Ν.1910?1944